Η χρήση του δικτυακού τόπου του www.kyria-ilektra.net υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο της Κυρίας Ηλέκτρας, διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του  www.kyria-ilektra.net για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου της Κυρίας Ηλέκτρας.

 

Η Κυρία Ηλέκτρα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του τόπο (website) είναι ορθά και πλήρη. Όμως, δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ΄αυτόν.

 

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η Κυρία Ηλέκτρα δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

 

Η Κυρία Ηλέκτρα δεσμεύεται ότι τα στοιχεία των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό του τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.

 

Τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής και επεξεργασίας των περιεχομένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα ανήκουν στο www.kyria-ilektra.net. Ωστόσο, μερικές απο τις φωτογραφίες που χρησιμοποιούμε στα μαθήματά μας βρέθηκαν στο internet. Σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζεται η Κυρία Ηλέκτρα ότι της ανηκουν αυτές οι φωτογραφίες. Αν σας ανήκει καποια απο αυτές τις φωτογραφίες και θέλετε να αφαιρεθούν, τοτε σας παρακαλώ επικοινωνίστε μαζί μας και θα το κάνουμε άμεσα.

 

Τα διδακτικά συγγράμματα που χρησιμοποιούνται στα μαθήματά μας, αναφέρονται εδώ χωρίς διαφημιστικό σκοπό. Τα αγόρασε η Κυρία Ηλέκτρα και έκρινε πως ταιριάζουν με το εκάστοτε μάθημα.

 

Η Κυρία Ηλέκτρα δεν είναι υπεύθυνη για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των στοιχείων.

 

Απαγορεύεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή και η διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο, χωρίς τη συναίνεση της Κυρίας Ηλέκτρας.

 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

 

Παρατηρήσεις σχετικές με το περιεχόμενο μπορείτε να στέλνετε στη διεύθυνση webmaster@kyria-ilektra.net ή απευθείας στο διαδικτυακό τόπο, μέσω της “Σελίδας επικοινωνίας”.